Robot HEXA trồng cây trên đầu, tự ra chỗ nắng

Công nghệ

Robot HEXA trồng cây trên đầu, tự ra chỗ nắng

07:49 19/07/2018

Robot Hexa được phát triển bởi Sun Tianqi. Nó có thể di chuyển đến nơi có ánh sáng khi cây cần quang hợp và lùi vào bóng râm khi đã “sạc” đủ năng lượng cho cái cây trên đầu.

Lê Trọng

http://www.congtin.vn/robot-hexa-trong-cay-tren-dau-tu-ra-cho-nang.html    
>