Bạn biết gì về thực trạng biến đổi khí hậu đáng báo động?

Câu 3: Nghiên cứu cho thấy ít nhất 97% các nhà khoa học đồng tình rằng biến đổi khí hậu chủ yếu do con người gây ra. Điều nào sau đây là đúng?

  • Biến đổi khí hậu diễn ra giống nhau ở mọi nơi trên thế giới.
  • Giảm lượng thức ăn thừa là một cách để giảm khí thải nhà kính.
  • Giao thông là ngành thải ra nhiều khí nhà kính nhất.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, việc sản xuất năng lượng điện, nhiệt thải ra nhiều khí nhà kính nhất (25%), theo sau là nông nghiệp. Sản xuất thực phẩm cần đến đất, nước, và nhiều nguồn tài nguyên khác. Hơn nữa, thức ăn thừa còn là nguồn sản sinh các loại khí nhà kính, chủ yếu dưới dạng khí methane. 6,7% khí nhà kính trên toàn thế giới bắt nguồn từ thức ăn thừa.

http://www.congtin.vn/ban-biet-gi-ve-thuc-trang-bien-doi-khi-hau-dang-bao-dong.html    
>