Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30 tại Hà Nội

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề "Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII" khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội vào sáng nay (13/8).

Hội nghị sẽ có sự tham dự của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, cùng cán bộ chủ chốt từ các đơn vị của Bộ Ngoại giao, đại diện các bộ, ngành, cán bộ làm công tác ngoại vụ tại địa phương và trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu dự kiến thảo luận trong hai phiên toàn thể. Phiên I "Đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng" diễn ra vào ngày 15/8. Sau đó một ngày, Phiên II với chủ đề "Đối ngoại quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng" sẽ được tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Khai mac Hoi nghi Ngoai giao toan quoc lan thu 30 tai Ha Noi hinh anh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29. Ảnh: VGP.

Hội nghị Ngoại giao lần này tập trung vào 4 trọng điểm gồm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII về đối ngoại trong hai năm qua và tìm biện pháp tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong những năm tới; đánh giá tình hình thế giới, cơ hội và thách thức để triển khai chủ động và sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng; đánh giá các biện pháp triển khai hiệu quả hội nhập và nâng tầm ngoại giao đa phương; thảo luận tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 6 về kiện toàn hệ thống bộ máy nhà nước và Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hiện đại.

Hội nghị Ngoại giao 30 diễn ra vào giữa nhiệm kỳ Đại hội XII và là hội nghị cuối trước Đại hội XIII. Hội nghị có nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh triển khai toàn diện đường lối đối ngoại của Đại hội XII, đồng thời đề xuất định hướng đối ngoại cho những năm tới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN 2020 và ứng cử Ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hội nghị, được tổ chức thường kỳ 2 năm/lần, là dịp để các cán bộ làm công tác đối ngoại trao đổi tình hình triển khai mục tiêu, rút kinh nghiệm và định hướng chiến lược phát triển cũng như nhiệm vụ trong tương lai.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 13-17/8. Trước đó, Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 đã được tổ chức vào ngày 12/8.

Hội nghị Ngoại vụ 19: Đổi mới đối ngoại địa phương chủ động, sáng tạo

Tại Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định con người có ý nghĩa then chốt trong tiến trình hội nhập quốc tế của các địa phương.

http://www.congtin.vn/khai-mac-hoi-nghi-ngoai-giao-toan-quoc-lan-thu-30-tai-ha-noi.html    
>