Nông dân giải thích việc tiêm nông dược vào cây cam

Thời sự

Nông dân giải thích việc tiêm nông dược vào cây cam

07:00 06/08/2018

Ông Lương Văn Kết ở xã Long Hưng (Mỹ Tú, Sóc Trăng) nói rằng cây cam được tiêm thuốc tây hoặc nông dược chỉ phát triển tươi tốt một mùa, không bền bỉ như bón phân vào gốc.

Việt Tường

http://www.congtin.vn/nong-dan-giai-thich-viec-tiem-nong-duoc-vao-cay-cam.html    
>