300.000 binh sĩ Nga bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất kể từ 1991

Thế giới

300.000 binh sĩ Nga bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất kể từ 1991

09:35 12/09/2018

300.000 binh sĩ, 36.000 phương tiện chiến đấu và 1.000 máy bay các loại đang tiến hành cuộc tập trận Vostok 2018. Đây là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Trung Hiếu

(Video: Bộ Quốc phòng Nga)

http://www.congtin.vn/300-000-binh-si-nga-bat-dau-cuoc-tap-tran-lon-nhat-ke-tu-1991.html    
>