Bộ ba iPhone mới vừa ra mắt đã ngập tràn ảnh chế

iPhone XS, XS Max, XR ra mắt: Camera và pin tốt hơn, có bản 2 SIM

22:3112/09/2018Công nghệ1447104

http://www.congtin.vn/bo-ba-iphone-moi-vua-ra-mat-da-ngap-tran-anh-che.html    
>