Dân Hà Nội nói gì được kêu gọi bỏ thói quen ăn thịt chó?

Thời sự

Dân Hà Nội nói gì được kêu gọi bỏ thói quen ăn thịt chó?

18:56 14/09/2018

Nhiều người hoan nghênh chủ trương của TP Hà Nội song cũng không ít cho biết họ vẫn tiếp tục ăn thịt chó, mèo vì đây là “khoái khẩu”, “có hương vị hấp dẫn”.

Đức Phạm

http://www.congtin.vn/dan-ha-noi-noi-gi-duoc-keu-goi-bo-thoi-quen-an-thit-cho.html    
>