Kim tiêm ở trạm xe buýt

Kim tiêm ở trạm xe buýt - ảnh 1

Ở gốc cây gần đó cũng có kim tiêm vứt bừa bãi. Theo lời những người chạy xe ôm ở đây, ban đêm có nhiều người đến đây tiêm chích ma túy rồi vứt bỏ ống tiêm lại. Việc này rất nguy hiểm cho người dân qua lại, ngồi chờ xe buýt ở đây.

http://www.congtin.vn/kim-tiem-o-tram-xe-buyt.html    
>