Smartphone gập của Samsung

Công nghệ

Smartphone gập của Samsung

09:15 06/09/2018

Thiết bị có thể gập lại như một chiếc túi nhỏ trong khi người dùng vẫn thực hiện tác vụ bình thường

Anh Thi

http://www.congtin.vn/smartphone-gap-cua-samsung.html    
>