Khoa học hình sự có thể khôi phục bài thi bị tẩy sửa

Pháp luật

Khoa học hình sự có thể khôi phục bài thi bị tẩy sửa

10:30 27/07/2018

Nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa công nghệ hình sự khẳng định kính hiển vi điện tử có thể tìm ra bản chất chữ viết bằng các loại mực, kể cả các dấu vết đó đã bị tẩy xóa, sửa chữa.

Đức Phạm

http://www.congtin.vn/khoa-hoc-hinh-su-co-the-khoi-phuc-bai-thi-bi-tay-sua.html    
>