Thế giới dưới ánh sáng nguyệt thực toàn phần dài nhất trong 100 năm

Thế giới sắp chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ

Cuối tháng 7, nhiều nơi trên thế giới có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú này. Trong đó, khu vực Ấn Độ, Pakistan, Nam Phi có thể nhìn thấy toàn bộ hiện tượng.

http://www.congtin.vn/the-gioi-duoi-anh-sang-nguyet-thuc-toan-phan-dai-nhat-trong-100-nam.html    
>