Trăng máu trong nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

Thế giới

Trăng máu trong nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

09:08 28/07/2018

Đêm 27/7, người dân thế giới được chứng kiến nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ này. Phải đến năm 2123, nguyệt thực toàn phần với thời gian dài như vậy mới xuất hiện lần nữa.

Ngọc Hà

Video: Time

http://www.congtin.vn/trang-mau-trong-nguyet-thuc-toan-phan-dai-nhat-the-ky-21.html    
>