'Cả xóm tháo chạy, không kịp mang theo tài sản'

Thời sự

‘Cả xóm tháo chạy, không kịp mang theo tài sản’

18:36 31/08/2018

“Nửa đêm, nước lũ lên nhanh lắm. Cả xóm chạy ầm ầm, không kịp dọn tài sản”, người dân Cẩm Thủy (Thanh Hóa) kể phút chạy lũ.

Lê Ngọt – Nguyễn Dương

http://www.congtin.vn/ca-xom-thao-chay-khong-kip-mang-theo-tai-san.html    
>