Trải nghiệm ổ cứng Samsung Portable SSD X5

Công nghệ

Trải nghiệm ổ cứng Samsung Portable SSD X5

19:05 30/08/2018

Ổ cứng Samsung Portable SSD X5 cho tốc độ chép dữ liệu cao lên tới 20 GB chỉ trong 12 giây.


http://www.congtin.vn/trai-nghiem-o-cung-samsung-portable-ssd-x5.html    
>