1 lần sinh con được hưởng trợ cấp như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Thị Mến (Quận 2, TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Sa Linh,Đoàn Luật sư TP.HCM,cho biết: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì trợ cấp thai sản sẽ được chi trả khi người lao động đáp ứng đủ điều kiện thai sản theo quy định: Đóng BHXH đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Khi đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con. Điều 38 Luật BHXH năm 2014 quy định: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới sáu tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức trợ cấp một lần khi sinh con được áp dụng theo lương cơ sở, hiện nay mức lương cơ sở đang được áp dụng là 1.390.000 đồng (tương đương 1.390.000 x 2 = 2.780.000 đồng), tăng lên 180.000 đồng. Như vậy, trường hợp lao động nữ sinh con sau ngày 1-7-2018 sẽ có lợi hơn sinh con trước đó (2,6 triệu đồng).

1 lần sinh con được hưởng trợ cấp như thế nào? - ảnh 1

http://www.congtin.vn/1-lan-sinh-con-duoc-huong-tro-cap-nhu-the-nao.html    
>