Elon Musk liệu có bình thường?

Công nghệ

Elon Musk liệu có bình thường?

07:32 09/09/2018

Hút cần, phát ngôn bừa bãi, Elon Musk liệu có phải là thiên tài mà chúng ta hằng mong đợi.

Anh Thi

http://www.congtin.vn/elon-musk-lieu-co-binh-thuong.html    
>