Scandal đánh cắp thông tin người dùng của Facebook

Công nghệ

Scandal đánh cắp thông tin người dùng của Facebook

15:19 15/09/2018

Lý giải phương pháp thông tin người dùng bị đánh cắp bởi Cambridge Analytical.

BBC News

http://www.congtin.vn/scandal-danh-cap-thong-tin-nguoi-dung-cua-facebook.html    
>